Taiko recebe mais três instrumentos

IMG-20160625-WA0001

Ryuu Taiko Dojo – grupo de taiko da Acenbi

(Fotos: Edvaldo Nunes)

O grupo de Taiko da Acenbi (Ryuu Taiko Dojo) recebeu da diretoria mais três unidades, 1 “oodaiko” e 2 “katsugui”, no dia 25 de junho de 2016.

IMG-20160625-WA0000

IMG-20160625-WA0006

IMG-20160625-WA0005

IMG-20160625-WA0002

IMG-20160625-WA0004

IMG-20160625-WA0003