Ex-Presidentes da ACENBI

Nome
Mandato
Imanishi Teruo (*)
Fujiwara Tamotsu (*)
Minamide Iwaiti (*)
Takahara Miyoji (*)
Imanishi Kiyoji (*) 1969 ~ 1972
Umeda Maçaki 1973 ~ 1976
Wakano Kinji (*) 1977 ~1978
Kato Fumio 1979 ~1980
Toyoki Kazuhiro 1981 ~1982
Yoshiizumi Shuzo (*) 1983 ~1984
Fujii Shiguenobu (*) 1985 ~1986
Kato Fumio 1987 ~1988
Iso Tatsuo (*) 1989 ~1990
Nomura Toyozo 1991 ~1992
Kato Fumio 1993 ~1994
Yamaki Takashi 1995 ~1996
Matsumoto Gunji 1997 ~1998
Ryoji Nikkuni 1999 ~2000
Nomura Kozo 2001 ~2002
Anbe Makoto 2003 ~2004
Matsumoto Gunji 2005 ~2006
Miyamoto Edson Yoshitsugui 2007 ~2008
Moniva Patricio Mitsuo 2009 ~2010
Augusto Hikofumi Kato 2011 ~2012
Akifiko Morita 2013 ~2014
Yoshihiro João Yamate 2015 ~2016
Anésio Tadatsugo Kimura 2017 ~2018

* (in memorian)

 

Presidente Atual
Mandato
Juscelino Takashi Uyeno 2019 ~2020